Charakterystyka książki pt.: „Strategiczne znaczenie dróg ekspresowych S-8 (Wrocław-Łódź), S-74 i S-12 dla rozwoju Polski Środkowo – Wschodniej” pod redakcją Remigiusza Kozłowskiego

Przeczytaj lub zapisz książkę

2K s.c., Łódź 2008 – Wydanie I, ss. 84

Infrastruktura transportowa pełni bardzo ważną rolę w gospodarce – sprzyja rozwojowi kraju, powoduje wzrost wielkości i liczebności przedsiębiorstw, wpływa na atrakcyjność lokalizacji prowadzenia działalności gospodarczej. Tym samym istnieje potrzeba prowadzenia złożonych analiz odnośnie obszarów i zagadnień związanych z infrastrukturą drogową. Do tego dochodzi społeczne zainteresowanie problemem, które prowadzi do konfrontacji opinii różnych środowisk oraz rodzi nowe, nieznane dotąd kwestie.

Książka „Strategiczne znaczenie dróg ekspresowych S-8 (Wrocław-Łódź), S-74 i S-12 dla rozwoju Polski Środkowo – Wschodniej” zawiera materiały z konferencji o tym samym tytule, która odbyła się 4 czerwca 2008 roku. Celem konferencji i publikacji był przegląd potrzeb i poglądów w sprawie rozwoju infrastruktury transportu we wspomnianej części Polski. Na konferencję przybyli reprezentanci różnych środowisk i grup, w tym przedstawiciele parlamentu, rządu, samorządów, organizacji społecznych, Wojska Polskiego, środowisk naukowych, przedsiębiorstw, mediów oraz innych organizacji. W wydarzeniu wzięło udział wiele znamienitych osobistości, między innymi Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk, posłowie Jarosław Jagiełło, Krzysztof Maciejewski, Dariusz Seliga, Robert Telus, Marszałek Województwa Łódzkiego Włodzimierz Fisiak oraz wielu prezydentów miast, starostów, wójtów i radnych. W książce przedstawiono referaty opracowane przez pracowników uczelni wyższych, przedstawicieli samorządów oraz członków Koła Naukowego Logistyki Uni-Logistics. Oprócz artykułów zamieszczono teksty autoryzowanych wypowiedzi uczestników konferencji. W załącznikach zawartych pod koniec publikacji zaprezentowano szereg dokumentów powstałych w związku z konferencją.

Opracowanie rozpoczyna referat Jacka Kowalewskiego o aktualnej sytuacji systemu dróg w Polsce Środkowo – Wschodniej wraz z historycznym uwarunkowaniem. Następnie Grzegorz Haraśny przedstawia uwarunkowania ustawowe zarządzania drogami w miastach kierowanych przez prezydenta. Ponownie Jacek Kowalewski opisuje koncepcję rozwoju dróg w powiecie tomaszowskim i opoczyńskim, uwzględniając przy tym wymagania samorządów lokalnych. Dr Anita Wolaniuk przedstawia następnie koncepcję powstania centrum wypoczynkowo-edukacyjnego Polski Środkowo – Wschodniej, po czym dr Katarzyna Pastusiak identyfikuje ryzyko w procesie inwestycji drogowych, biorąc pod uwagę odpowiedzialność samorządu terytorialnego. Dr inż. Remigiusz Kozłowski mówi o wpływie lokalizacji elementów infrastruktury transportu na rozwój regionu Polski Środkowo – Wschodniej, a następnie Krzysztof Nowak opowiada o działaniach Uni-Logistics w zakresie badań i upowszechniania wiedzy merytorycznej odnośnie infrastruktury transportu. Kolejna część publikacji zawiera wypowiedzi poszczególnych uczestników konferencji oraz sprawozdanie z jej przebiegu. Załączniki dotyczą różnego rodzaju tekstów, spisów, map i deklaracji powiązanych z konferencją oraz rozwojem infrastruktury transportowej w Polsce.

Konferencja w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 4 czerwca 2008 roku pozwoliła zebrać obszerny materiał merytoryczny z zakresu infrastruktury komunikacyjnej. Na jego podstawie ustalono, że istnieją wady w planowaniu rozwiązań komunikacyjnych w Polsce Środkowo – Wschodniej i istnieje potrzeba aktualizacji rozwiązań systemu dróg. Wspólnie wypracowane rozwiązania i poparcie uczestników konferencji znalazły swoje odbicie w apelu do Ministrów Infrastruktury, Rozwoju Regionalnego oraz Środowiska w sprawie zaktualizowania sieci dróg w Polsce Środkowo – Wschodniej. Ponadto powstała deklaracja integracji działań samorządów mająca na celu rozwój infrastruktury transportowej.

Opracował:
Mateusz Kacprzak
Lider Sekcji Naukowej
KNL Uni-Logistics


copyright © 2006-2014 Uni-logistics      Webmaster: mgr Tomasz Kozal